รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดสระบุรี

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ดอนพุด 18210 คัดลอก
2 บ้านหมอ 18130 คัดลอก
3 พระพุทธบาท 18120 คัดลอก
4 มวกเหล็ก 18180 คัดลอก
5 วังม่วง 18220 คัดลอก
6 วิหารแดง 18150 คัดลอก
7 หนองแค 18140 คัดลอก
8 หนองแซง 18170 คัดลอก
9 หนองโดน 18190 คัดลอก
10 เฉลิมพระเกียรติ 18000 คัดลอก
11 เมืองสระบุรี 18000 คัดลอก
12 เสาไห้ 18160 คัดลอก
13 แก่งคอย 18110 คัดลอก

เลือกจังหวัด