รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดสุพรรณบุรี

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ดอนเจดีย์ 72170 คัดลอก
2 ด่านช้าง 72180 คัดลอก
3 บางปลาม้า 72150 คัดลอก
4 ศรีประจันต์ 72140 คัดลอก
5 สองพี่น้อง 72110 คัดลอก
6 สามชุก 72130 คัดลอก
7 หนองหญ้าไซ 72240 คัดลอก
8 อู่ทอง 72160 คัดลอก
9 เดิมบางนางบวช 72120 คัดลอก
10 เมืองสุพรรณบุรี 72000 คัดลอก

เลือกจังหวัด