รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดสุรินทร์

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กาบเชิง 32210 คัดลอก
2 จอมพระ 32180 คัดลอก
3 ชุมพลบุรี 32190 คัดลอก
4 ท่าตูม 32120 คัดลอก
5 บัวเชด 32230 คัดลอก
6 ปราสาท 32140 คัดลอก
7 พนมดงรัก 32140 คัดลอก
8 รัตนบุรี 32130 คัดลอก
9 ลำดวน 32220 คัดลอก
10 ศรีณรงค์ 32150 คัดลอก
11 ศีขรภูมิ 32110 คัดลอก
12 สนม 32160 คัดลอก
13 สังขะ 32150 คัดลอก
14 สำโรงทาบ 32170 คัดลอก
15 เขวาสินรินทร์ 32000 คัดลอก
16 เมืองสุรินทร์ 32000 คัดลอก
17 โนนนารายณ์ 32130 คัดลอก

เลือกจังหวัด