รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดสุโขทัย

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กงไกรลาศ 64170 คัดลอก
2 คีรีมาศ 64160 คัดลอก
3 ทุ่งเสลี่ยม 64230 คัดลอก
4 บ้านด่านลานหอย 64140 คัดลอก
5 ศรีนคร 64180 คัดลอก
6 ศรีสัชนาลัย 64130 คัดลอก
7 ศรีสำโรง 64120 คัดลอก
8 สวรรคโลก 64110 คัดลอก
9 เมืองสุโขทัย 64000 คัดลอก

เลือกจังหวัด