รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดหนองคาย

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ท่าบ่อ 43110 คัดลอก
2 รัตนวาปี 43120 คัดลอก
3 ศรีเชียงใหม่ 43130 คัดลอก
4 สระใคร 43100 คัดลอก
5 สังคม 43160 คัดลอก
6 เฝ้าไร่ 43120 คัดลอก
7 เมืองหนองคาย 43000 คัดลอก
8 โพธิ์ตาก 43130 คัดลอก
9 โพนพิสัย 43120 คัดลอก

เลือกจังหวัด