รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดหนองบัวลำภู

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 นากลาง 39170 คัดลอก
2 นาวัง 39170 คัดลอก
3 ศรีบุญเรือง 39180 คัดลอก
4 สุวรรณคูหา 39270 คัดลอก
5 เมืองหนองบัวลำภู 39000 คัดลอก
6 โนนสัง 39140 คัดลอก

เลือกจังหวัด