รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดอุดรธานี

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กุดจับ 41250 คัดลอก
2 กุมภวาปี 41110 คัดลอก
3 กู่แก้ว 41130 คัดลอก
4 ทุ่งฝน 41310 คัดลอก
5 นายูง 41380 คัดลอก
6 น้ำโสม 41210 คัดลอก
7 บ้านดุง 41190 คัดลอก
8 บ้านผือ 41160 คัดลอก
9 ประจักษ์ศิลปาคม 41110 คัดลอก
10 พิบูลย์รักษ์ 41130 คัดลอก
11 วังสามหมอ 41280 คัดลอก
12 ศรีธาตุ 41230 คัดลอก
13 สร้างคอม 41260 คัดลอก
14 หนองวัวซอ 41360 คัดลอก
15 หนองหาน 41130 คัดลอก
16 หนองแสง 41340 คัดลอก
17 เพ็ญ 41150 คัดลอก
18 เมืองอุดรธานี 41000 คัดลอก
19 โนนสะอาด 41240 คัดลอก
20 ไชยวาน 41290 คัดลอก

เลือกจังหวัด