รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดอุตรดิตถ์

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ตรอน 53140 คัดลอก
2 ทองแสนขัน 53230 คัดลอก
3 ท่าปลา 53150 คัดลอก
4 น้ำปาด 53110 คัดลอก
5 บ้านโคก 53180 คัดลอก
6 พิชัย 53120 คัดลอก
7 ฟากท่า 53160 คัดลอก
8 ลับแล 53130 คัดลอก
9 เมืองอุตรดิตถ์ 53000 คัดลอก

เลือกจังหวัด