รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดอุทัยธานี

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ทัพทัน 61120 คัดลอก
2 บ้านไร่ 61140 คัดลอก
3 ลานสัก 61160 คัดลอก
4 สว่างอารมณ์ 61150 คัดลอก
5 หนองขาหย่าง 61130 คัดลอก
6 หนองฉาง 61110 คัดลอก
7 ห้วยคต 61170 คัดลอก
8 เมืองอุทัยธานี 61000 คัดลอก

เลือกจังหวัด