รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดอุบลราชธานี

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 กุดข้าวปุ้น 34270 คัดลอก
2 ดอนมดแดง 34000 คัดลอก
3 ตระการพืชผล 34130 คัดลอก
4 ตาลสุม 34330 คัดลอก
5 ทุ่งศรีอุดม 34160 คัดลอก
6 นาจะหลวย 34280 คัดลอก
7 นาตาล 34170 คัดลอก
8 นาเยีย 34160 คัดลอก
9 น้ำขุ่น 34260 คัดลอก
10 น้ำยืน 34260 คัดลอก
11 บุณฑริก 34230 คัดลอก
12 พิบูลมังสาหาร 34110 คัดลอก
13 ม่วงสามสิบ 34140 คัดลอก
14 วารินชำราบ 34190 คัดลอก
15 ศรีเมืองใหม่ 34250 คัดลอก
16 สว่างวีระวงศ์ 34190 คัดลอก
17 สำโรง 34360 คัดลอก
18 สิรินธร 34350 คัดลอก
19 เขมราฐ 34170 คัดลอก
20 เขื่องใน 34150 คัดลอก
21 เดชอุดม 34160 คัดลอก
22 เมืองอุบลราชธานี 34000 คัดลอก
23 เหล่าเสือโก้ก 34000 คัดลอก
24 โขงเจียม 34220 คัดลอก
25 โพธิ์ไทร 34340 คัดลอก

เลือกจังหวัด