รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดเชียงราย

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ขุนตาล 57340 คัดลอก
2 ดอยหลวง 57110 คัดลอก
3 ป่าแดด 57190 คัดลอก
4 พญาเม็งราย 57290 คัดลอก
5 พาน 57120 คัดลอก
6 เชียงของ 57140 คัดลอก
7 เชียงแสน 57150 คัดลอก
8 เทิง 57160 คัดลอก
9 เมืองเชียงราย 57000 คัดลอก
10 เวียงชัย 57210 คัดลอก
11 เวียงป่าเป้า 57170 คัดลอก
12 เวียงเชียงรุ้ง 57210 คัดลอก
13 เวียงแก่น 57310 คัดลอก
14 แม่จัน 57110 คัดลอก
15 แม่ฟ้าหลวง 57240 คัดลอก
16 แม่ลาว 57250 คัดลอก
17 แม่สรวย 57180 คัดลอก
18 แม่สาย 57130 คัดลอก

เลือกจังหวัด