รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดเชียงใหม่

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 จอมทอง 50160 คัดลอก
2 ดอยสะเก็ด 50220 คัดลอก
3 ดอยหล่อ 50160 คัดลอก
4 ดอยเต่า 50260 คัดลอก
5 ฝาง 50110 คัดลอก
6 พร้าว 50190 คัดลอก
7 สะเมิง 50250 คัดลอก
8 สันกำแพง 50130 คัดลอก
9 สันทราย 50210 คัดลอก
10 สันป่าตอง 50120 คัดลอก
11 สารภี 50140 คัดลอก
12 หางดง 50230 คัดลอก
13 อมก๋อย 50310 คัดลอก
14 ฮอด 50240 คัดลอก
15 เชียงดาว 50170 คัดลอก
16 เมืองเชียงใหม่ 50200 คัดลอก
17 เวียงแหง 50350 คัดลอก
18 แม่ริม 50180 คัดลอก
19 แม่วาง 50360 คัดลอก
20 แม่ออน 50130 คัดลอก
21 แม่อาย 50280 คัดลอก
22 แม่แจ่ม 50270 คัดลอก
23 แม่แตง 50150 คัดลอก
24 ไชยปราการ 50320 คัดลอก

เลือกจังหวัด