รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดเพชรบุรี

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ชะอำ 76120 คัดลอก
2 ท่ายาง 76130 คัดลอก
3 บ้านลาด 76150 คัดลอก
4 บ้านแหลม 76110 คัดลอก
5 หนองหญ้าปล้อง 76160 คัดลอก
6 เขาย้อย 76140 คัดลอก
7 เมืองเพชรบุรี 76000 คัดลอก
8 แก่งกระจาน 76170 คัดลอก

เลือกจังหวัด