รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดเพชรบูรณ์

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ชนแดน 67150 คัดลอก
2 น้ำหนาว 67260 คัดลอก
3 บึงสามพัน 67160 คัดลอก
4 วังโป่ง 67240 คัดลอก
5 วิเชียรบุรี 67130 คัดลอก
6 ศรีเทพ 67170 คัดลอก
7 หนองไผ่ 67140 คัดลอก
8 หล่มสัก 67110 คัดลอก
9 หล่มเก่า 67120 คัดลอก
10 เขาค้อ 67270 คัดลอก
11 เมืองเพชรบูรณ์ 67000 คัดลอก

เลือกจังหวัด