รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดเลย

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ด่านซ้าย 42120 คัดลอก
2 ท่าลี่ 42140 คัดลอก
3 นาด้วง 42210 คัดลอก
4 นาแห้ว 42170 คัดลอก
5 ปากชม 42150 คัดลอก
6 ผาขาว 42240 คัดลอก
7 ภูกระดึง 42180 คัดลอก
8 ภูหลวง 42230 คัดลอก
9 ภูเรือ 42160 คัดลอก
10 วังสะพุง 42130 คัดลอก
11 หนองหิน 42190 คัดลอก
12 เชียงคาน 42110 คัดลอก
13 เมืองเลย 42000 คัดลอก
14 เอราวัณ 42220 คัดลอก

เลือกจังหวัด