รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดแพร่

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ร้องกวาง 54140 คัดลอก
2 ลอง 54150 คัดลอก
3 วังชิ้น 54160 คัดลอก
4 สอง 54120 คัดลอก
5 สูงเม่น 54130 คัดลอก
6 หนองม่วงไข่ 54170 คัดลอก
7 เด่นชัย 54110 คัดลอก
8 เมืองแพร่ 54000 คัดลอก

เลือกจังหวัด