รหัสไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง จุดให้บริการ

รหัสไปรษณีย์ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

# อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
1 ขุนยวม 58140 คัดลอก
2 ปางมะผ้า 58150 คัดลอก
3 ปาย 58130 คัดลอก
4 สบเมย 58110 คัดลอก
5 เมืองแม่ฮ่องสอน 58000 คัดลอก
6 แม่ลาน้อย 58120 คัดลอก
7 แม่สะเรียง 58110 คัดลอก

เลือกจังหวัด